Nostalgie en de Originele Bezetting Gerrit Steenbreker De originele bezetting. Wat is dat als het om muziekgroepen gaat? Als het gaat om een voetbalteam hoor ik daar nooit een discussie over, maar als het bij een band ter sprake komt, zijn de rapen gaar. Het onderwerp komt meestal ter tafel als het om revival gaat, ofwel het opnieuw leven inblazen van oude glorie. Oude glorie van de uitvoerende muzikanten en herleven van een gevoel van de toehoorder die ooit fan was. De meeste toehoorders kun je dan geen groter plezier doen dan de originele bezetting weer aan te bieden. Maar wat is dat? Is dat zomaar een woord? Origineel is oorspronkelijk? In den beginne? Wat voor de een het begin was, kan voor de ander al het eind zijn. Ligt er maar aan wanneer je iets leerde kennen, wanneer het op je pad kwam. Of wanneer je het hoogtepunt van je beleving hebt ervaren. Wanneer heeft de toehoorder de meeste kans op een optimale herbeleving? Herbeleven van wat ooit was en eigenlijk niet meer is, want zo gauw het weer echt bestaat, maskeert het de herinnering  en is de nostalgie verdwenen. Het meeste publiek zal een band leren kennen in de aanloop van en op het toppunt van de roem. Logisch, zonder bekendheid geen roem. Dus voor menigeen begon het daar. Voor een kleinere groep echter hoeft dit niet het begin te zijn. Vaak was er voor de grote roem al roem op kleinere schaal in misschien een andere samenstelling. Voor die kleinere groep, het zal duidelijk zijn, is dan dat de originele bezetting. Maar anderen zullen al snel “dat telt niet mee”gaan roepen. Wordt het begrip  origineel gebruikt om het gelijk naar zich toe te trekken, een verbogen argument om datgene te krijgen waar men zelf het meeste plezier aan beleeft? Want dat is eigenlijk waar het alleen om gaat: plezier van het optimale herbeleven. Niet alleen er bij zijn, maar in de aderen voelen wat men jaren geleden gevoeld heeft. Misschien is het gevoel zelfs sterker dan het ooit geweest is. Afgelopen week zag ik op Youtube van de Rolling Stones het meest recente optreden met Bill Wyman weer in de gelederen. De originele bezetting? En Brian Jones dan? Die is geëxcuseerd, die kreeg van “daarboven”geen toestemming. En Ian Steward? Dat gaat voor menigeen te ver. Ian had niet veel met het succes van de Rolling Stones te maken. De Stones waren zelfs bang dat door Ian het succes aan hun neus voorbij zou gaan. Dus de originele bezetting is zonder Ian. Jammer voor Ian. Maar gaat de lok van originele bezetting in geval van de Stones wel op. Zij zijn namelijk nooit opgehouden te bestaan. Dat schijnt wel een voorwaarde te zijn. Om die reden heeft de mensheid waarschijnlijk weinig interesse in het herleven van het Ajax-elftal van 1923 of het team van FC Twente van 1965. Men heeft genoeg aan het heden.